ಆಗಸ್ಟ್ 20 ವೆರ್ ಟಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾದ್ ಗಾಜ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾದ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊನ್ 22 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ 2014 ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಉಗ್ತಾವಣ್: ಸಕಾಳಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಕ್ಯಾಚೊ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ್ (ಡಿಡಿಪಿಐ) ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ದನ್ಪರಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಹಾಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೌಢ್ ಶಾಳಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದಶಱನಾಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿಸೊಜಾ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.

 

 

 


ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ:
ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆವ್ಸುಕ್ ಜಯ್ ಮ್ಹಣುಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭರಮ್‌ಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಚ್  ಕರ್ನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರಾನ್ ಗುಮಟ್ ವಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾನಪದ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ತೊಣಿಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್‍ನ್, ಬೆಂಡಾಚ್ಯಾ ನಾದಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ (ಶಾಸಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್), ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾ (ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ) ಆದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ), ಡೊ. ಬಿ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ (ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ) ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಡಾ ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕ್ (ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ವಿವಿ ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್) ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.

 

 

 


ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿಂ ದೊನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಕೊಲೆಜ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರುಜಾಯ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಟ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರೀ ಜೆ ಆರ್ ಲೊಬೊನ್ ದಿಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ 31 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಎಡಪದವು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‍ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್, ಮೈಸೂರ್, ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್, ಅಶೋಕ್‌ನಗರ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ರಂಗ ಚಿನ್ನಾರಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮಂಗ್ಳುರ್,ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಎಫ್‌ಕೆಸಿಎ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ್, ಕುಂದಾಪುರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡುಬಿ ವಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕೊಂಪದವು, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಆಮ್ಗೆಲೆಂ ಬಳಗ, ಮಂಗ್ಳುರ್,ಖಾರ್ವಿ ಕಲಾಮಾಂಡ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಲಾಮೇಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಮಂಡಳ, ಶಿರ್ಸಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಸಾರಸ್ವತ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಚಪ್ಟೇಕರ್ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ರಾಜಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ್, ಬಂಟಕಲ್ಲು, ಆಮ್ಗೆಲೆ ವಾಣಿ (ರಿ), ಉಡುಪಿ, ನಾಕುದಾ ದಫ್ ಸಮಿತಿ, ಶೀರೂರು.

 

 


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆಮುದೆ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪುಸ್ತಕ್  ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ಡಾ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿs ಭಾಷಿಕಾಲೆಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್  ಆಚರಣಾಂ ಆನಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್) ಹಾಂಕಾಂ ಫೆಲೊಶಿಫ್ ದಿಲೆಂ. ಅಖೆರಿಕ್ ಡೊ. ಬಿ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣಿ ಚಲಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]