Print

  02-09-2014 ವೆರ್ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರ್, ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ 2014" ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

 


  ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ 317 ಡಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲ್ Ln PMJF ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಪ್ರಭುನ್ ವಿಬಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವ್ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೆರೋಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸವ್ನ್  ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ಫುಲಾಂ ದಾಲಿಚಿ ದೊರಿ ವೊಡುನ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಶಿಂವ್ರಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಂಟುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಣೈ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್, ಜಾನೆಟ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಡಿಸೊಜಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.  ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿವ್ನ್ ಆಮಿ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

 

   ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳೊನ್ ಭಾಶೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಹಿ ಪುಡೆಂ ವಚಾಜೆ ತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಧಾವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಮಿ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್‌ಯಿ ಫುಡೆಂ ವಚುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 


  ಡಿಡಿಪಿಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಪದ ಲೊಕಾಪಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಡಯಟ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐಟಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ. ದಿನೇಶ್ ಆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ  ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ. ಸತೀಶ್ ರೈ ಹಾಣೆಂ ವಂದಿಲೆಂ.

 

 


  ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿಂತ್ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಪ್ರೊ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಿಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ.
ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.