ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮೇಳ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಭವನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕೆನರಾ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಭವನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾವಾಂತ್ ಕುಡ್ಮಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ದಿ, ಗಾವ್ಳಿ, ದಾಲ್ದಿ, ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮುರಳಿಧರ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಥೊಡಿ ಪದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ರಸಿಕಾಂಚಿಂ ಮನಾ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕದ್ರಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯು.ಕೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ರಾವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ರಾವ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ವರಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ರೂಪಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ವಿವಿಧ್ ಬೊಲಿ, ಸಮುದಾಯ್ ಹಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ನವಾಯತಿ ಮುಖೆಲಿ ಎಮ್.ಎ. ರೆಹಮಾನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿಂ ವೆಗ್ಳೆಪಣಾಂತ್ ಎಕ್‌ಪಣಾಚೆಂ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಫಳಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಸೇಸ್ ರಿತಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುವಾಳೊ ಕಾತರ್‍ನ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಹ್ಯಾ "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮೆಳಾ"ಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ eCreators ಹಾಣಿ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ನವೀಕೃತ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.konkaniacademy.org  ಭಿಸ್ಪ್‌ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ. ಸಮ್ಮೇಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಕೊಲ್ಲಂಗಾನ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಎಕ್ಕಾಂಬಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತಿರ್ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಆಣ್ವೇಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬ್ಬಿ ಸುಬ್ಬ ಸಿದ್ದಿ, ಶ್ರೀ ಚೇಂಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿ. ಮಾರಿಯೆಟ್, ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಶ್ರೀ ಮುರಳಿಧರ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ಣೊ, ನಕ್ಷ್ ಎ ನವಾಯತ್, ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಸಂಚಾಲಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೊ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಆಳ್ವಾ ಆನಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click On - for More Photos on:

  1. Inauguration
  2. Cultural Procession
  3. Cultural Programme
  4. Felicitation

 

Add comment


Security code
Refresh

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]