ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 9 ಜಣಾಂ ಸವೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಾಗಯಕ್ಷೆ ಸಭಾಭವನ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 2016 ಮಾರ್ಚ್ 06 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ, ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ವಿಜೇತಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಸಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಿಕಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಇತ್ಯಾದಿವಿಶಿಂ ಸವಲಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯ್ಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪುಸ್ತಿಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಖಾರಿಫಾ ಹಾಣೆ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾದಿಕ್ ಅಸರ್‌ಮತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Add comment


Security code
Refresh

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]