Konkani Sahitya Academy in Karnataka is an interesting concept in the form of an institution; If activated fully, it can stand up more than just an institute can;  It can grow up more than a center for cultural development of art or musical forms. It can stretch beyond the bounds of geography and social divides to globalize, popularize and conserve the world of linguistics immersed in the cultural world. Konkani Academy had occasionally outreached to conduct  Konkani programs crossing state borders across the main cities in India. And it is now a premier project, the Konkani class room, through which the language teaching and learning has began, which we will go in a long way to improve and standardize the language in respect of its accuracy, fluency and clarity.
   
Konkani Academy was established with specific objectives of promoting support for the studies and research on Konkani and to establish library and Research center for the purpose. The programs implemented by utilizing the annual grants are more on showcasing the rich art-music-dance and folklore forms together with academic events like seminars, workshops, dialogues, training programs etc documented through visual and print media. Entering the virtual world through a new Website is a landmark achievement which  gives us immense pleasure of presenting the academy to real world, and exposure for a global level vision, I hope this website would definitely help to strengthen the activities of the academy in many folds.

- B. Devadas Pai, Ph.D.
Registrar, Karnataka Konkani Sahitya Academy

 

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾಂಗೆಲೆ ಉತರ್ :

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿತರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ,ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ರೂಪಾರಿ ಏಕ್ ಉಮೇದ ವಾಡೊವ್‌ಚೆ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣೇರಿ ಕ್ರೀಯಾಶೀಲ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೇ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಸೂನು ಊಂಚ್, ಆನಿ ಕಲಾ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉದರಗತಿಚೆಏಕ  ಕೇಂದ್ರಾ ಪಸೂನು ಊಂಚ್  ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಘೇತ್ತಾ . ತೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆನಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶೀಮಾ ಉಲ್ಲಂಘನ ಕೋರ್‌ನು ಜಾಗತೀಕ ,ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಜಾವ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಾಂತು ಬುಡೊವ್‌ನು ಆಸುಚೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಪಂಚಾಕ ರಾಖಣ್ ಕರತಾಲೆ . ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಥೋಡೆ ಪಾವ್‌ಟಿ ಭಾರತಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಹರಾಂತು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು ದಿಲ್ಲಾ . ಆನಿ ಆತ್ತ ಆಮಚಿ ಮುಖೇಲ್ ಯೋಜನಾ ಜಾವ್ನು ಆಸ -ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೋವ್ಪಾಚೆ ವರ್ಗ್; ಶಾಳಾನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೋವ್ಚೆ ಆನಿ ಶಿಕಚೆ ಶುರುವಾತ ಭವಿಷ್ಯಾಯ ಭಾಶಚೆ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣೇ ದ್ವಾರಿ ಭಾಶೇಂತು ಖರೇ ಪಣ್, ಅಸಲಿತ್‌ಪಣ್ ಆನಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತಾಯ್ ಹಾಡತಾಲೆ.

ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ  ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ ವಾಡೋವ್‌ಚೆ ಆನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ -ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೇಚೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೇಶಾಂನಿ ಸ್ತಾಪನ ಜಾಲಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ಉಪಯೋಗ ಕೋರ್‌ನು ಅಪ್ರೂಬಾಯೆಚೆ ಕಲಾ ,ಸಂಗೀತ ,ನೃತ್ಯ ಆನಿ ಲೋಕವೇದ್ ಪ್ರಕಾರಾಂಚಿ  ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಸಾಂಗತ ಸೆಮಿನಾರ್ ,ಕಾರ್ಯಗಾರ್ , ಸಂವಾದ, ತರಬೇತ್ ಆದಿ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಆನಿ ಮುದ್ರಣ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಾಚೆರಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಜಾತ್ತಾ.

ವೆಬ್‌ಸೈಟಾ ದ್ವಾರಿ ಭ್ರಾಮಕ ಪ್ರಪಂಚಾಕ ಪ್ರವೇಶು ಜಾವಚೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ  ಏಕ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಾ, ಹೇ ಬ್ರಾಮಕ ಪ್ರಪಂಚಾ ವಾಟೆರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟಾರಿ  ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಪಂಚಾಕ ಪ್ರವೇಶು ಘೇವುನು ಉಬತೆ ಜಾವುಚೆ ಮಸ್ತ ಸಂತೋಷಾಚೆ ವಿಷಯು. ಹಾಂವ್ ಆಶಾಪಾವ್ತಾ ಕೀ ಹೊ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಜಾವ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವಾವ್ರ್ ಮಸ್ತವಾಂಟ್ಯಾನಿ ಬಳ್‌ಯುತ ಕೊರಚಾಕ ಉಪಕಾರ ಪಾವ್ತಲೊ.

 

- ಡಾ| ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ
   ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
   ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
   ಮಂಗಳೂರು

 

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]