Print

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಸೇವಾ ವಾಹಿನಿ ಶಿರಸಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಮಂಡಳ ಶಿರಸಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲೆಂ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ 12-04-14 ವೆರ್ ಶಿರ್ಸಿಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಸನಾಕ್ ಅಸಲಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಲೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಂನಿ ದೀಜೆ. ಭಾಸ್ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

 

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ಸೋಂದೆನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿರ್ಸಿಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಶಿರ್ಸಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ವೆದಿರ್ ಶಿರ್ಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರ್ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೈ, ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ ಪೈ, ಸಾಂದೊ ಡೊ ಅರವಿಂದ ಶಾನುಭಾಗ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಹಫ್ತೊಭರ್ 30 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಥಾವ್ನ್ ಪಂಜರಶಾಳಾ ಆನಿ ಫುಲರಾಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.