Print

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ 23-07-2014 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.  ನಳಂದಾ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕೆಲಿ. ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಮಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆದ್ವಾರಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಡಿಗ್ರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಂನಿ ತುಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್. ಆಗಸ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

 


ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೊ. ಕೆ. ಮೋಹನ್ ಪೈ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂದ್ಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಆವಯ್ ಭಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

 

 


ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉತ್ತರ್ ವಲಯಾಚೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಯೋಜಕ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ದನ್ಪರಾಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಡಿಡಿಪಿಐ ಮೊಸೆಸ್ ಜಯಸೇಖರ್ ಹಾಣೆಂ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಜರ್ 6ವೆ ಥಾವ್ನ್ 10ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಫುಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಸ್ತ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 


ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಣೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಚೆಂ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಮೌಲ್ಯಂಕನ್ (80:20) ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಪಾಠ್‌ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂವಿಶಿಂ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಗದ್ಯವಿಶಿಂ ಆನಿ ಮಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ವ್ಯಾಕರಣಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಾಳಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ 65 ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ