Print

2014 ಜುಲಾಯ್ 31 ವೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಉಡುಪಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ತಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಯಾನ್ ವಾಪರ್ಲಾ. ಆಮಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಡಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ. ಶಿಕ್ಪಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಮಿ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಡ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗದ್ಯವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಕಶೆಂ ರೊಸಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಶಿರ್ವಾ ಡೊನ್‌ಬೊಸ್ಕೊ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಕವಿತಾ/ಪದಾಂವಿಶಿಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಕರಣಾವಿಶಿಂ ಮಾ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಹಾಣಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.