"ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ವಾವ್ರಿಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಪ್ರೊ. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್ 08ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಜ್ಞಾನ್-ಪಾತ್ಯೆಣಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.
ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ `ಸರ್ಣೆತಾಂ' ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಆನ್ಯೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮಧುಕರ್ ಡಿ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಕೆನರಾ ಪಿಯು ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಹುಂಡಿ ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ ಹಿಣೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ "ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳೊನ್ 22 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಚಿ ಆರಂಭಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ 8ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್ ಮುಖೆಲ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಲೆಂ". ತಶೆಂಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಾಸನ್ ಸಭೆಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ವಾಪ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಆರಂಭ್ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತ್ತಿನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಶೇಖರ ಗೌಡ ಬಜಪೆ ಹಾಣೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ `ಗುಮಟ್ ತೋನಿ ಶಿಗ್ಮೊ ಉತ್ಸವು' ಸಿಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ನಕ್ರೆ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತಾ ಚಲ್ಲಿ.
ವೆದಿರ್ ಅರುಣ್ ಉಭಯ್‌ಕರ್ ಕುಮ್ಟಾ, ಕೆನರಾ ಪಿಯು ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಪ್ರೊ. ಜನಾರ್ದನ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ವಂದಿಲೆಂ. ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 


ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಂಬಿಕೆ

"ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ. ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಚಾರವಾದಿ ಪ್ರೊ. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ನಡೆದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ-ನಂಬಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಇವರು ಬರೆದ 'ಸರ್ಣೆತಾಂ' ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಧುಕರ್ ಡಿ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಇವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ 'ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ'ಯನ್ನು ಕೆನರಾ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಹುಂಡಿಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣೆಗೈದರು.
 
ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ``ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತು 22 ವರ್ಷಗಳಾಗುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಂಕಣಿಗರಿಗೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಬಜಪೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ `ಗುಮಟ್ ತೋನಿ ಶಿಗ್ಮೊ ಉತ್ಸವು' ಎಂಬ ಸಿಡಿಯನ್ನು ಲೊಕಾರ್ಪಣೆಗೈದರು.

ನಂತರ ಜೊರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ನಕ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ ನಡೆಯಿತು. ಅರುಣ್ ಉಭಯ್‌ಕರ್ ಕುಮ್ಟಾ, ಕೆನರಾ ಪಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ. ಜನಾರ್ದನ ಪೈ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಇವರು ವಂದಿಸಿ, ಎಮ್. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]