ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿ 18-08-14 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂದೆ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಶೇಖರ ಗೌಡ, ಕೆ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ಬಿ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
 

 


ಭಾರತಾಂತ್ ಫಕತ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ 8ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್. ಹಜಾರೊಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯಾಳ್ ಆಸ್ರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಲೊಕಾಜಿಬೆರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ 1992 ಆಗಸ್ಟ್ 20 ವೆರ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೊ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ 2014 ಬುದ್ವಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಟಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಚಲ್ತಾ.

 • ಉದ್ಘಾಟನ್: ಸಕಾಳಿಂ 9.೦೦ ವರಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ತಲೊ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಿಡಿಪಿಐ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ  ಡಯಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೆರೊ ಹೆ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಆಸ್ತಲೆ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಪ್ರೌಢ್‌ಶಾಳಾ, ಕೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.15 ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30  ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಒಟ್ಟುಕ್ 23 ಪಂಗಡ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್.
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾವಗೀತಾ ಲಹರಿ: 3.30  ಥಾವ್ನ್  5.00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕು. ಕಸ್ತೂರಿ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾವಗೀತಾ ಗಾಯನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. 
 • ಕಲಾ ಪಂಗಡ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ದಿಕ್ಕಾಂನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್: ದನ್ಪರಾಂ 3.30 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ದಿಕ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾ ಪಂಗಡ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ತಲೊ.
  • ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್-------------------ಸಿದ್ಧಿ ಕಲಾಪಂಗಡ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-----------------------------------------------ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್
  • ಬಂಟ್ಸ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್--------------ನ್ಯೂಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆನಿ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಜೆಂ-----ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ 
  • ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್, ಬೆಂದುರ್-----ಜಾನಪದ ಕಲಾಪಂಗಡ್, ಕಾರ್ವಾರ್---------------------------------------------ಐಸಿವೈಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ.
  • ಕಂಕ್ನಾಡಿ-----------------------ಕುಡುಬಿ ಕಲಾಪಂಗಡ್, ಎಡಪದವು-----------------------------------------------ಕುಡುಬಿ ಸಮಾಜ್.
  • ಮಂಗಳಾದೇವಿ----------------ಖಾರ್ವಿ ಕಲಾಮಾಂಡ್, ಭಟ್ಕಳ್---------------------------------------------------ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ).
  • ಅತ್ತಾವರ್---------------------ಜೊಯ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್----------------------------------------------------ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್.
  • ಬದ್ರಿಯಾ ಕೊಲೆಜ್-------------ದಫ್ ಪಂಗಡ್ ಶಿರೂರ್------------------------------------------------------------ರೊಜಾರಿಯೊ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್
  • ಕುದ್ರೋಳಿ----------------------ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಗಡ್, ರಥಬೀದಿ------------------------------------------ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ
 • ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ  ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್:ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಡುಬಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಎಡಪದವು u ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಶಕ್ತಿನಗರ್  u ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‍ಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ u ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್, ಮೈಸೂರ್ u ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್, ಅಶೋಕ್‌ನಗರ್ u ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ರಂಗ ಚಿನ್ನಾರಿ, ಕಾಸರಗೋಡು u ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಘ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ u ಎಫ್‌ಕೆಸಿಎ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ u ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ್, ಕುಂದಾಪುರ್ u ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡುಬಿ ವಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕೊಂಪದವು u ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಆಮ್ಗೆಲೆಂ ಬಳಗ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಖಾರ್ವಿ ಕಲಾಮಾಂಡ್, ಭಟ್ಕಳ್ u ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಲಾಮೇಳ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, u ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ ಮಂಡಳ, ಶಿರ್ಸಿu ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಸಾರಸ್ವತ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ಚಪ್ಟೇಕರ್ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ, ಮಂಗ್ಳುರ್ u ರಾಜಪುರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ್, ಬಂಟಕಲ್ಲು u ಆಮ್ಗೆಲೆ ವಾಣಿ (ರಿ), ಉಡುಪಿ u ನಾಕುದಾ ದಫ್ ಸಮಿತಿ, ಶೀರೂರು.
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫೆಲೊಶಿಫ್ ವಾಂಟಪ್: ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಂಸೊಧ್ ಚಲವ್ನ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ವಿತರಣ್ ಕರ್‍ತಲೆ.  ಡಾ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕಾಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆಚರಣಾಂ) ಗೀತಾ ಶೆಣೈ (ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ) ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್).
 • ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂಭ್ರಮ್: ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವರಾರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಕರ್ತಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆ. ಆರ್ ಲೋಬೊ ಘೆತಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಆನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಶ್ರೀ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾವಾ, ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ್ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಡಾ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಪ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ ಪತ್ರಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲಿಂ.
 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್:  ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಗೀತಾ ಕಿಣಿ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ವಿಕ್ರೊ ಚಲ್ತಲೊ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಿಜೆ ಅಶೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]