Print

ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆ.

ವೆದಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದುವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ನ್ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನಾಗರಿಕ್ ಕರ್ತಾ. ಬರೆಂ ನಡ್ತೆಂ ರುತಾ ಕರುನ್ ತುಮಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ" ಅಶೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
 
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ. ಮೈಕಲ್ ಸಾಂತುಮಾಯರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಮಿಳ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ್ ಮಿತೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಲ್ ಡಿಸೊಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 250 ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕು. ರವೀನನ ವಾಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಿತೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ, ಶರಲ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.