Print

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಕಣ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 2014 ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 14 ವೆರ್ ಕಡಬಗೆರೆ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ.  ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ವಾಪರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಮುಳಾವಿ ಮಾಹೆತ್, ಅಂಕೆಸಂಕೆ, ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಶೆಲ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಹಾಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.