Print

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆರ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ದಬಾಜಿಕ್ ದಸರಾ ಪರ್ಬೆವೆಳಿಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರ್ಪೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಕ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂನಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೊಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಸಾಂದೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಸವೆಂ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಶೆಲ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಜಾರಾ ತರ್ಪೆನ್ ಸಂದೀಪ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಪ್ರೇಮ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಹೆ ಸ್ಟೊಲ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾತ್.
ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾ ತರ್ಪೆನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ತಸ್ವಿರೆ ಝಳಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.