ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್, ಲಾಲ್‌ಭಾಗ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆನಿ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಸನ್ವರಾ ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಭೊವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಬೋಳಂತೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮಹಾದ್ವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಇರ್ಶಾದ್ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ವೆದಿರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲಿ. ತಲ್ವಾರಿಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ "ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ಸಂವಹನಾಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಭಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬುದಿನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಭಾಸ್ ಭಾವಾತ್ಮಕ್‌ಯಿ ವ್ಹಯ್. ಭಾಶೆಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಶೈಲಿ ರುತಾ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಭಾಶೆಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ತಿ ಭಾಸ್ ವಾಪರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ಆಸಾ. ನಿರಂತರ್ ವಾಪರ್ಣೆವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಶೆಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ "ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ" ಕಾದಂಬರಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚಿ ಸಹ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಡಾ ಶೋಭಾ ನೀಲಾವರ್ ಹಿಣೆ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ "ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್" ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಸಮ್ಮೇಳಾನಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ, ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥೆ ಘಡುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪಾಟಿಂಚೊ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಜಾಂವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಯಾ ಸಂಘ್ ಘಡುಂಕ್ ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕಾಂ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ವೊದ್ದಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ- ಭಶ್ಟಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಉಡೊನ್-ಪಡೊನ್ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಆಮಿ ಪಾಠ್ ಥಾಪ್ಡಿಜೆ" ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾರತಾಚಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ ಶಾಸಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಫುಡೆಂ ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಭಾಪತಿಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚೊ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿ ಡೆನಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಂಚಾಲಕ್ ಸಿಜ್ಯೆಕ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೊ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವಿಚಾರ್ ಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೊಸಾ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ವಿಚಾರ್ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ "2000 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್" ಹಾಚೆರ್ ಆಲ್ವಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆನಿ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್" ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆ. ಡೊ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಣೆ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ದುಸ್ರಿ ವಿಚಾರ್ ಗೋಷ್ಟಿ ಎಮ್ ವಿ ಕಾಮತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್" - ಪ್ರೊ. ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ "ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ" - ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೊ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ವೀನಿ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಡಾ. ನಾಗೇಶಕುಮಾರ್ ಜಿ ರಾವ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಗೀತಾ ಕಿಣಿ, ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

 

Click On - for More Photos on:

  1. Inauguration
  2. Cultural Procession
  3. Cultural Programme
  4. Felicitation

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]