ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಆನಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜನೆರ್ 18 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸಂಸ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಲೊ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರಿ ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ.

 

 

 

ಗೌರವ್  ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2014

ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಶೆಣೈ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ 82 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಶೆಣೈ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ದೀತ್ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ 30-ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವೈಶಾಖ ಫುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ತಿಣೆ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಿ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಶೆಣೈ ಹಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 

 

 

 

ಲೋಕ್‌ವೇದ್
ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ, ಧಾರವಾಡ

84 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾಲೆ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂನಿ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ (ಮೇಕಪ್) ಕರುನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಆನಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್‌ಯಿ ಮೇಕಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಚಿ. ನಾಟಕ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ಮಹಾಲೆ ಮಾಮ್ ಫಾಮಾದ್. ತಶೆಂಚ್ ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳಿಕರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮೇಕಪಾಕ್ ಜನಪದೀಯ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಮಹಾಲೆ ಹಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಳ್ಕುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 

 

 


ಕಲಾ

ಶ್ರೀ ಕೋಣಿ ಶೇಷಗಿರಿ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ರಚನ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ', 'ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತಿ', 'ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ', 'ಸೇರ ಸವ್ವಾ ಸೇರ್', 'ಪಿತ್ಲಿ ಕಾನ್', 'ಡಕೋಟ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್', 'ಏಕಲವ್ಯ', 'ಲವಕುಶ' ನಾಟಕ್ ರಚುನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಶೆತಾಂತ್‌ಯಿ ಸುಮಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

65 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಶ್ರೀ ಕೋಣಿ ಶೇಷಗಿರಿ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚೊ ಕಲಾ ವಾವ್ರ್ ವಳ್ಕುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಕಲಾ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 

 

ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂನೊ (ಕತಾ ಪುಂಜೊ)
ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಂರ್ಬಿಲ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ತಾಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಯುವ ಕತಾಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕುಂರ್ಬಿಲ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ಹಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕತಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ  ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ರೊಮಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ನವೀನಾಚ್ಯೊ ಕತಾ ತರಂಗ, ಕನ್ನಡ ಜನ, ಅಂತರಂಗ, ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ, ಯುಗಪುರುಷ ಆನಿ ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂನೊ ಕತಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 

 

 

 ಮಾಗಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಕ್ಕಾ (ಕವಿತಾ)
ಡಾ. ನಾಗೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ರಾವ್, ಮಣಿಪಾಲ್  

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಡಾ. ನಾಗೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ರಾವ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾವ ಗಿತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಭಾಷಾಂತರ್ ಶೆತಾಂತ್‌ಯಿ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಸೊಧಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್ ವಾಲ್ಮಿಕಿಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಷಾಂತರ್ ಆನಿ ಮಾಗಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಕ್ಕಾ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಗಣಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಕ್ಕಾ ಕವಿತಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 


ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್ (ಅನುವಾದ್)
ಶ್ರೀ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಹಾಸನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಕಾರ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಬರೊವ್ಪಿ. ಅನುವಾದ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂ ಶೆತ್. ಸಬಾರ್ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾಂ.

ತೀನ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ 50 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. 'ಅಪಹರಣ್' ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಕತಾ ಪುಂಜೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲಾ. ಭಾರತಾಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ರಾಯಬಾರಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣೆ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್ ನಾಂವಾನ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಗಾಂಧಿಚೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಫುಡಾರ್‌ಪಣ್ ಕೃತಿಯೆಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 

 

 

ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014

ಸಂಗೀತ್
ಶ್ರೀ ಆಶ್ವಿನ್ ಎಂ. ಪ್ರಭು, ಮೈಸೂರ್

ಉದೆತೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಶ್ವಿನ್ ಹಾಣೆ ಸಬಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಈ ಟಿವಿಚ್ಯಾ 'ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು', ಝೀ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ 'ಸ.ರಿ.ಗ.ಮ.', ಸುವರ್ಣ ಟಿ.ವಿ.ಚ್ಯಾ 'ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್', ಕಸ್ತೂರಿ ಟಿ.ವಿ, ಚಂದನ ಟಿ.ವಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಸುವರ್ಣ ಟಿ.ವಿಚೊ `ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ - 2014' ವಿಜೇತ್ ಜಾಲಾ. 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್.ಎಮ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ 'ಗೊಲ್ಡನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಂಟ್ - 2014' ಚೊ ವಿಜೇತ್ ಆಸಾ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಭು ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ 'ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ.

 

 

 

 

 


ಯೋಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂ, ನಾಯಕ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

5 ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಯೋಗ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂ. ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ಪಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

ತಶೆಂಚ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯೋಗಾಸಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಹಾಂತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಚವ್ತ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕಾಸವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. 2014 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್  ಎಂ. ನಾಯಕ್ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್-೨೦೧೩' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ.

 

 


ಮಾಧ್ಯಮ್
ಶ್ರೀ ಅರುಣ ನಾಯಕ್, ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಉದ್ಘೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ದೀವ್ನ್, ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ.

ಮಾಧ್ಯಮ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವಳ್ಕುನ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ನಾಯಕ್ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 'ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2014' ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]