ಕಾರವಾರಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 07 ಆನಿ 08 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್, ಮಯೂರ ಶರ್ಮ ವೆದಿರ್ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 07 ವೆರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಂದಿರ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾರವಾರ್ ಶಾಸಕ್ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಹಾಣೆ ಗುಮಟ್ ವಾಜೊವ್ನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.


ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾನಪದ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

 

 

 

 


ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ರಂಗ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್‌ಚೊ ಆದ್ಲೊ ಶಾಸಕ್ ಹಾಣೆ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ವಿಡಂಬಾರಿಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ದೋನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಏಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್  ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ದೋನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ  ಕನ್ನಡ, ದೇವನಾಗರಿ, ರೋಮಿ, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಪರ್ಸೊ ಅರಾಬಿಕ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೆ.

08 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


ಸನ್ಮಾನಿತ್: ಜಾರ್ಜ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ), ಸಂಜಯ್ ಮಾಂಜರೇಕರ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್), ಡಾ. ಎಂ. ವೈ ಸಾವಂತ (ಶಿಕ್ಷಣ್), ಬಿ. ವಿಲ್ಸನ್ (ಚಿತ್ರಕಲೆ), ಶುಭಾಂಗಿ ಎಂ. ಶಿರೋಡಕರ (ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ), ಶ್ರೀಮತಿ. ಕುಮುದ ಗಡಕರ (ರಂಗಕಲೆ), ವಸಂತ ಸೈಲ (ಲೋಕ ಕಲೆ), ಉದಯಕಾಂತ ಅಣವೇಕರ (ನಾಟಕ್), ದಿನೇಶ ಗಡಕರ (ಸಂಗೀತ್), ವಸಂತ ಪುಂಡಲೀಕ ಮಹಾಲೆ (ಚಿತ್ರಕಲೆ), ಮೊಹಮ್ಮದ ಇರ್‍ಷಾದ್ ಹಬೀಬ ಖುರೇಷಿ (ಖೆಳ್), ಕು. ಎಚ್. ಕೆ. ನಿವೇದಿತಾ (ಖೆಳ್), ಕು. ಸಂಜನಾ ಬಾಂದೇಕರ (ಚಿತ್ರಕಲೆ), ಕು. ಮಂಗಲಾ ಪ್ರಭು (ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್), ಕುಮಾರ ರಾಹುಲ ಬೋರಕರ (ಖೆಳ್), ಕು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ (ಖೆಳ್), ರಾಹುಲ ದೇವಿದಾಸ ನಾಯ್ಕ (ಖೆಳ್), ಕು. ಸಚಿನ್ ಆರ್ ಪರೀಟ್ (ಖೆಳ್), ಮದನ್ ಎಂ. ನಾಯ್ಕ (ನಾಚ್).

 

 

 

 

 

 


ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ಸವ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಪಿ. ಕಾಮತಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಸಂತ ಬಾಂದೇಕರಾನ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಂಗೇಶ ದತ್ತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಆಂದ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ.  ಸುಮಂಗಲ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ ಬಾರಕೂರ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]