2015 ಮೇ 03 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ 161 ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೊ 2014-17 ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೊ 27ವೊ ಪುಸ್ತಕ್ "ಲೊಸುಣ್ ಲೂಸಿ'' ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ.
 
ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಸಿರಿಲ್ ಮುಂಡ್ರೆಲ್ (ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್) ಹಾಣೆ ಲಿಖ್ಲ್ಲ್ಯಾ 9 ನಾಟಕಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಲೊಸುಣ್ ಲೂಸಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್  ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಹೊ ಮುಂಡ್ರೆಲ್ ಸಿರಿಲ್ ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್. ಹಾಂತುಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆ 9 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಆಸಾತ್. ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು 75/- ಮಾತ್ರ್.

 

 "ಲೊಸುಣ್ ಲೂಸಿ'' ಕೊಂಕಣಿ ಕಿರು ನಾಟಕಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

2015 ಮೇ 03 ರಂದು ನಗರದ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 161 ನೇ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮುಂಡ್ರೆಲ್ ಸಿರಿಲ್ (ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್) ಇವರು ಬರೆದ `ಲೊಸುಣ್ ಲೂಸಿ' ಕಿರು ನಾಟಕಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ವಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರಿಕಾರ ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೊ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದು ಸಿರಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2014=17 ನೇ ಸಾಲಿನ 27 ನೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 9 ಕಿರು ನಾಟಕಗಳಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖಬೆಲೆ ರೂ 75/- ಮಾತ್ರ.

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]