ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಮಯ್ಲಾ ಫಾತೊರ್ ಥಾರ್ಚೊ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ, 2 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಅನುದಾನಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ 12 ,2015ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.  ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಆರ್. ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಪೀಠ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಳ್ ಭಾಸ್, ತಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ್ ಭಾಸ್. ತಿ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಕ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ``ಫಕತ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಭಿತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹೆಂ ಪೀಠ ಲಾಬ್ಲಾಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚಿ ಆಸ್ತಲಿ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತರ್, ಪೀಠ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೆಂದು. ಹ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
ವೆದಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜ್, ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆ ಶಾಸಕ್ ಜೆ. ಆರ್ ಲೋಬೊ, ಆನಿ ಶಾಸಕ್ ಐವನ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಸಂಸದ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಮೇಯರ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 


ವಿವಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎಸ್. ಯಡಪಡಿತ್ತಾಯನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಸಂಯೋಜಕ್ ಡಾ. ಜಯವಂತ್ ನಾಯಕಾನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 2015 ಜನೆರ್ 18 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ 2015-16 ವ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಂತ್ 2 ಕರೊಡ್ ಅನುದಾನ್ ಭಾಸಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಸವೆಂ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠಾಚೊ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಯೋಜಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ.

ವಿವಿ ಹಂತಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ಸಂಸೊಧ್, ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ದಾಖಲೀಕರಣ್, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್, ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಂಡನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ, ಡಾಕ್ಟರಲ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಆನಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಶಿಕಪ್ ಸುರು ಜಾತಲೆಂ. ಕೆ.ಜಿ. ಥಾವ್ನ್ ಪಿ.ಜಿ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಹಂತಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪೀಠಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ, ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್, ಡಾ. ಪಿ ದಯಾನಂದ ಪೈ, ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ಶೇಟ್, ಮೌಲವಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀಮ್ ಕ್ವಾಸಿಮಿ, ಮುಜಾಮಿಲ್ ಖಾಜಿಯಾ, ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಎಂ.ಪಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆಸಾತ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]