ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ 2015-16  ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ನಾಲ್ಯಪದವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್   ಜುಲೈ8 ವೆರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಖಿಲಾ ಆಳ್ವಾ ಹಿಣೆ ನವಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಭಾಷೆ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಕಾರಿ ಜಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಚೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಳುಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಸುರು ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಶಾಳೆಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಭಾಸೊ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್  ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಉಲೊವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಪ್ರೈಮರಿಂಚಿ  ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಾಂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉದಯ ಕುಮಾರಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಶಿವರಾಮ ಆಚಾರ್ಯನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಕು. ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಿಂ. ವರ್‍ಸಾಕ್ ೬ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಂಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಮೋಗ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್, ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಸುರು ಕರ್ತಾ. 

ನಾಲ್ಯಪದವು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವತಿಯಿಂದ ೨೦೧೫-೧೬  ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಥಮ ಕ್ಲಬ್ ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲ್ಯಪದವು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೦೮-೦೭-೨೦೧೫ ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕ್ಲಬ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಖಿಲಾ ಆಳ್ವಾ ಹೊಸಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು, ಭಾಷಾ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ. ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಶಾಲಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಪಡೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದ ಕೊಂಕಣಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿಸಲು ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಉಭಯ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಉದಯ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೋಬೊ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ. ದೇವದಾಸ ಪೈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಕು. ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.  

Comments powered by CComment

Latest News

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2014 www.konkaniacademy.org. Powered by eCreators

Contact Us

Karnataka Konkani Sahitya Academy
Department of Kannada and Culture, Govt. of Karnataka
City Corporation Building, Lalbagh
Mangalore - 575003, Karnataka State
Tele/Fax: 0824-2453167
Email: [email protected]
[email protected]