Print

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಆನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಶೆಂಬ್ರ್ 24 ಥಾವ್ನ್ 27 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಿಲಿಕುಳಾಂತ್ `ಪಿಲಿಕುಳ ಹಬ್ಬ' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ವಿವಿಧ್ ಮನೋರಂಜನ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಖೆಳ್ -ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸುನ್  ವಿವಿಧ್ ಸ್ಟೊಲಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ.

ದಶೇಂಬ್ರ್ 25 ವೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಡಗರ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್, ಕ್ವಿಜ್, ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ, ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಖೆಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಆನಿ ಕುಸ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರೊ ಆಸ್ತಲೊ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.