Print

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 21,2016 ವೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ 205 ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್ ವಿತ್ರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ೮ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕುಡ್ಮಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 


ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾನ್ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುನ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡೊಲ್ಲಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲಿ.
ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಎಮ್‌ಇಎಮ್‌ಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಯು.ಎಸ್. ಶ್ರೀಪತಿ ಹಾಣೆಂ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ೮ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕರ್ನಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರಯ್ಲೆಂ.


ಸುಧಾರಿತ್ ಆವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪುನರ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ‘ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ದೆ. ಜೊಕಿಮ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಪಿರೇರಾ ಹಿಣೆ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಚೊ ‘ಕರ್ವಾಲೊ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್;  ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ವಾಸರಿಂತು ಹಾಂವ್ ಸುಧಾ ವಿ ಪ್ರಭುನ್; ರೊನ್ ಮಾಯ್ಕಲ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಧಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಪುಂಜೊ ‘ಆಮಾಶೆಚಿ ಆದ್ಲಿ ರಾತಿ ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಣೆಂ; ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣೆಂ; ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ ಜೆ ಎಫ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಹಾಣೆಂ; ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ವಿದೂಷಕ್ ಫೆಮಿನಾ ಪಾಯ್ಸ್, ನಿಯಾ ಆನಿ ಢಿಲ್ಲನ್ ಹಾಣಿಂ; ತಶೆಂಚ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡಾನ್ ಬರವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಪದಾಂ ಸವೆಂ ಸುಧಾರಿತ್ ಆವೃತಿ ‘ಕುಡ್ಮ್ಯಾಲಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಆನಿ ತೊಣಿಯಾಂ ಪದಾಂ ಬಾಬುಗೌಡ ಹಾಣೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡೊಲ್ಲಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಜೊಸೆಫ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎನ್. ಬಿ. ಕಾಮತ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಸಂತೋಶ್ ಶೆಣೈನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ‘ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಮ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಮುರಳಿಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲೆಂ.