Print

ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ದಲಿತ್; ಲೇಖನಾಂಚ್ಯಾ ಪುಂಜ್ಯಾಂಕ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ, ಪುಸ್ತಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಜೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾರ್ಚ್ 08 ವೆರ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ಸಾಂದೊ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಹಾರ್ ಘಾಲುನ್, ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಅರ್ಪುನ್ ರು. 25,000/- ಚಿ ಚೆಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಯಿ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಫಾ. ಡೆನಿಸಾನ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ದಲಿತ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ದಲಿತ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಭೆಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಕೃತಿಚ್ ದಲಿತ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಲಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರುಲ್ಲೆ ಮಹಾನ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ ಬಾಪ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿ, ಫಾ. ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಕೊರ್ಟಿ, ಫಾ. ಕಾಮಿಸ್ಸಾ, ಮೊ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಸೊಜ್, ತಶೆಂಚ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿ ಆನಿ ಹಿಲ್ಡಾ ರಾಯಪ್ಪನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ  ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

`ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮುಳಾಂ  ಆನಿ `ಮೆಟಾಂ ತಾಂಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಸಬಾರ್ ಲೇಖನಾಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

 ಫಾ. ಡೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸುನ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭಟ್ಕಳಾಂತ್ ಚಲುಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಲೊರೆನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ವೆದಿರ್ ಘೆತುಲ್ಲೊ.