Print

Sept 15, 2016: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್‍ಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 15.09.2016 ವೆರ್ ಡಯಟ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. "ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತ್ ತಕ್ಷಣ್ ಲಾಭ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ-ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆತ್. ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಶಿಕುನ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ವೆತಾತ್. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಅಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್" ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಪ್ ಬಳ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ.  ಎಂ.ಎ.ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಆಮಿ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀಜೆ" ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ವೆದಿರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾ. ವಾಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಣೆಂ ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಗಡ್ ಕರವ್ನ್, ತಾಲೆಂತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಶಿಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಪದ್ವಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಬಾಳ್ ಕಲಾಕಾರ್ ರಿಮೊನಾ ಪಿರೇರಾನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

 

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್