Print

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗೀತ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾಜ್ಲೆಂ. 28.12.16 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ಥಾವನ್ 9 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗಳಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಗಿತಾಂನಿ , ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಧಲಯ್ಲಿಂ.

ಪುತ್ತೂರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಗಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಲತಿ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆ. ಯುವ ತಾಲೆಂತ್ ಕು. ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾವಗೀತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂ ದಾದೊಸ್ ಕೆಲಿಂ. ಅಖೆರಿಕ್ ವಾಸಂತಿ ಶೆಣೈ ಹಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಗಿತಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಸುರ್ವೆರ್  ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತರ್ಫೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ ಬಿ ದೇವದಾಸ ಪೈ ಹಾಕಾ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.